YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống

  • A. Chuyển đoạn nhỏ    
  • B. Mất đoạn                 
  • C. Đảo đoạn  
  • D. Lặp đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến mất đoạn thường gây chết hoặc giảm sức sống

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON