ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là

  • A. Lục lạp        
  • B. Mạng lưới nội chất    
  • C. Ti thể              
  • D. Không bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   

  Ti thể là bào quan thực hiện chức năng hô hấp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75742

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF