ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế sinh thái

  • A. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định
  • B. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào
  • C. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh
  • D. Trong diễn thế sinh thái, các quẩn xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A sai, diễn thế nguyên sinh diễn ra ở môi trường chưa có sinh vật sinh sống

  B sai diễn thế thứ sinh diễn ra ở môi trường đã có sinh vật

  C sai vì biến đổi của quần xã tuần tự với dự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON