AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Đacuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các

  • A. Biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên
  • B. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
  • C. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.
  • D. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>