YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loài

  • A. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau
  • B. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.
  • C. Được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.
  • D. Đều được sinh ra cùng một thời điểm và đều chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA