• Câu hỏi:

  Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là

  • A. Giải thích được sự hình thành loài mới   
  • B. Đề xuất khái niệm biến dị cá thể
  • C. Giải thích thành công sự hợp lí tương đối các đặc điểm thích nghi    
  • D. Phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC