ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là

  • A. Giải thích được sự hình thành loài mới   
  • B. Đề xuất khái niệm biến dị cá thể
  • C. Giải thích thành công sự hợp lí tương đối các đặc điểm thích nghi    
  • D. Phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ưu điểm của học thuyết Đacuyn:

  • Phát hiện ra vai trò của chọn lọc tự nhiên để lí giải các vấn đề thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc các loài.
  • Là người đầu tiên dùng khái niệm biến dị cá thể (gọi tắt là biến dị) => nguyên liệu chủ yếu của chọn giống và tiến hóa.
  • Thành công trong việc xây dựng luận điểm về nguồn gốc thống nhất của các loài. Chứng minh sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hóa từ 1 nguồn gốc chung.

  ⇒ Quan trọng nhất là: phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE