YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The Bali Tiger was declared extinct in 1937 due to hunting and habitat = ________loss.

  • A. reserve
  • B. generation
  • C. natural environment
  • D. diversity

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF