YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Toxic chemicals from factories are one of the serious factors that leads wildlife to the _______ of extinction.

  • A. wall
  • B. fence
  • C. verge 
  • D. bridge

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA