MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Such human activities as pollution, drainage of wetlands, cutting and clearing of forests, urbanization, and road and dam construction has destroyed or seriously damaged available habitats. 

  • A. Such
  • B. drainage
  • C. clearing
  • D. has destroyed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  has destroyed ---> have destroyed

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA