• Câu hỏi:

  Habitat fragmentation have caused plant and animal species in the remaining islands of habitat to lose contact with others of their own kind.

  • A. fragmentation
  • B. have caused
  • C. species
  • D. with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  have caused ---> has caused

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC