AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It is found that endangered = ________species are often concentrated in areas that are poor and densely populated, such as much of Asia and Africa.

  • A. disappeared
  • B. increased
  • C. threatened
  • D. reduced

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>