AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài 3: Tam giác ABC vuông tại A có AB=AC. Biết đường cao AH=4. tính AB, AC

  • A. \(AB=AC=2\sqrt{2}\)
  • B. \(AB=AC=8\)
  • C. \(AB=AC=8\sqrt{2}\)
  • D. \(AB=AC=4\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(AH=\frac{AB.AC}{\sqrt{AB^2+AC^2}}=\frac{AB}{\sqrt{2}}\Rightarrow AB=AC=4\sqrt{2}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>