YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bài 3: Tam giác ABC vuông tại A có AB=AC. Biết đường cao AH=4. tính AB, AC

  • A. \(AB=AC=2\sqrt{2}\)
  • B. \(AB=AC=8\)
  • C. \(AB=AC=8\sqrt{2}\)
  • D. \(AB=AC=4\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(AH=\frac{AB.AC}{\sqrt{AB^2+AC^2}}=\frac{AB}{\sqrt{2}}\Rightarrow AB=AC=4\sqrt{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF