YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH=12, Biết BH-CH=7. Độ dài cạnh BC là bao nhiêu

  • A. BC=23
  • B. BC=24
  • C. BC=25
  • D. BC=26

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\left\{\begin{matrix} BH-CH &= &7 \\ BH.CH& = & AH^2=144 \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} BH&=CH+7 & \\ (CH+7).CH&=144 & \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} BH &= &16 \\ CH& = & 9 \end{matrix}\right.\Rightarrow BC=25\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF