YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, BC=10. AH là đường cao. Độ dài BH và AH lần lượt là:

  • A. BH=6,4; AH=4,6
  • B. BH=3,6; AH=4,8
  • C. BH=3,6; AH=6,4
  • D. BH=6,4; AH=4,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(AB^2=BH.BC\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{36}{10}=3,6\)

  Định lý pi-ta-go ta có: \(AB^2=BH^2+AH^2\Rightarrow AH^2=AB^2-BH^2=36-12,96=23,04\)

  \(\Rightarrow AH=\sqrt{23,04}=4,8\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA