YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, BC=10. AH là đường cao. Độ dài BH và AH lần lượt là:

  • A. BH=6,4; AH=4,6
  • B. BH=3,6; AH=4,8
  • C. BH=3,6; AH=6,4
  • D. BH=6,4; AH=4,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(AB^2=BH.BC\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{36}{10}=3,6\)

  Định lý pi-ta-go ta có: \(AB^2=BH^2+AH^2\Rightarrow AH^2=AB^2-BH^2=36-12,96=23,04\)

  \(\Rightarrow AH=\sqrt{23,04}=4,8\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF