ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, BC=10. AH là đường cao. Độ dài BH và AH lần lượt là:

  • A. BH=6,4; AH=4,6
  • B. BH=3,6; AH=4,8
  • C. BH=3,6; AH=6,4
  • D. BH=6,4; AH=4,8
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(AB^2=BH.BC\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{36}{10}=3,6\)

  Định lý pi-ta-go ta có: \(AB^2=BH^2+AH^2\Rightarrow AH^2=AB^2-BH^2=36-12,96=23,04\)

  \(\Rightarrow AH=\sqrt{23,04}=4,8\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1