ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài 5: Tam giác vuông ABC có: AB:AC lần lượt tỉ lệ với 3:4. Biết AH=6. Cạnh BC có độ dài là bao nhiêu

  • A. BC=11,5
  • B. BC=12
  • C. BC=12,5
  • D. BC=13
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt: \(AB=3k; AC=4k\)

  Ta có: \(AH=\frac{AB.AC}{\sqrt{AB^2+AC^2}}=\frac{12}{5}k\Rightarrow k=2,5\)

  Từ đó tính được BC: \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{(3k)^2+(4k)^2}=5k=12,5\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1