ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Bài 5: Tam giác vuông ABC có: AB:AC lần lượt tỉ lệ với 3:4. Biết AH=6. Cạnh BC có độ dài là bao nhiêu

  • A. BC=11,5
  • B. BC=12
  • C. BC=12,5
  • D. BC=13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt: \(AB=3k; AC=4k\)

  Ta có: \(AH=\frac{AB.AC}{\sqrt{AB^2+AC^2}}=\frac{12}{5}k\Rightarrow k=2,5\)

  Từ đó tính được BC: \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{(3k)^2+(4k)^2}=5k=12,5\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE