YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bài 5: Tam giác vuông ABC có: AB:AC lần lượt tỉ lệ với 3:4. Biết AH=6. Cạnh BC có độ dài là bao nhiêu

  • A. BC=11,5
  • B. BC=12
  • C. BC=12,5
  • D. BC=13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt: \(AB=3k; AC=4k\)

  Ta có: \(AH=\frac{AB.AC}{\sqrt{AB^2+AC^2}}=\frac{12}{5}k\Rightarrow k=2,5\)

  Từ đó tính được BC: \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{(3k)^2+(4k)^2}=5k=12,5\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF