YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Biết BH=9, CH=7. Độ dài AB và AC lần lượt là

  • A. \(AB=3\sqrt{7}, AC=12\)
  • B. \(AB=12, AC=3\sqrt{7}\)
  • C. \(AB=12, AC=4\sqrt{7}\)
  • D. \(AB=3\sqrt{7}, AC=4\sqrt{7}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(AB^2=BH.(BH+CH)=9.16=144\Rightarrow AB=12\)

  Tương tự: \(AC^2=CH.(BH+CH)=7.16=112\Rightarrow AC=4\sqrt{7}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 412

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF