AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác dụng của đánh bắt xa bờ với ngành thủy sản là:

  • A. bảo vệ vùng trời
  • B. khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo
  • C. khai thác tốt hơn nguồn lợi thủy sản
  • D. bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa nước ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>