AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mô hình kinh tế đang phát triển để đưa nông nghiệp nước ta lên sản xuất hàng hóa là:

  • A. doanh nghiệp nông lâm thủy sản
  • B. trang trại
  • C. hộ gia đình
  • D. hợp tác xã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>