AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện nay cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven biển Bắc Trung Bộ thay đổi chủ yếu dựa vào phát triển:

  • A. công nghiệp khai khoáng
  • B. nghề thủ công truyền thống
  • C. nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn
  • D. đánh bắt thủy sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>