ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

   Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta ( Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  1995

  2000

  2006

  2013

  Chè

  66,7

  87,7

  122,9

  129,8

  Cà phê

  186,4

  561,9

  497,0

  637,0

  Cao su

  278,4

  412,0

  522,2

  958,8

   

   Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích cây chè, cà phê, cao su:

  • A. Biểu đồ cột 
  • B. Biểu đồ miền
  • C. Biều đồ tròn
  • D. Biểu đồ đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>