AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự tồn tại của toàn cầu hoá là 

   

  • A. Sự bùng nổ tức thời của kinh tế thế giới
  • B. Sự tồn tại tạm thời trong quá trình phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế
  • C. Xu thế chủ quan của các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới
  • D. Xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>