AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạn chế cơ bản nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là:

  • A. Chế tạo ra vũ khí huỷ diệt, ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật
  • B. Chế tạo vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đến trước nguy cơ chiến tranh mới
  • C. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân
  • D. Nguyên nhân của nạn khủng bố, gây nên tình trạng căng thẳng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>