• Câu hỏi:

  Năm 1997, một thành tựu sinh học gây chấn động lớn dư luận thế giới, đó là:

  • A. Các nhà khoa học công bố "Bản đồ gien người"
  • B. Công nghệ enzim ra đời
  • C. Cừu Đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính 
  • D. Các nhà khoa học đã công bố công nghệ "đột biến gien"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC