AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hoá là 

  • A. Tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài
  • B. Tiếp thu thành tựu to lớn của cách mạng khoa học - công nghệ
  • C. Nhập khẩu hàng hoá với giá thấp
  • D. Xuất khẩu được nhiều mặt hàng nông sản ra thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>