YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã đưa con người chuyển sang nền văn minh

  • A. Công nghiệp và hậu công nghiệp
  • B. Công nghệ thông tin
  • C. Kĩ thuật tiên tiến
  • D. Nhân loại 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công nghiệp và hậu công nghiệp đã đưa con người chuyển sang nền văn minh

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1515

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON