ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã đưa con người chuyển sang nền văn minh

  • A. Công nghiệp và hậu công nghiệp
  • B. Công nghệ thông tin
  • C. Kĩ thuật tiên tiến
  • D. Nhân loại 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công nghiệp và hậu công nghiệp đã đưa con người chuyển sang nền văn minh

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1515

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON