AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã đưa con người chuyển sang nền văn minh

  • A. Công nghiệp và hậu công nghiệp
  • B. Công nghệ thông tin
  • C. Kĩ thuật tiên tiến
  • D. Nhân loại 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>