AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là          

  • A. 6
  • B. 7
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>