AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch axit nào sau đây hòa tan được SiO2?

  • A. HCl.    
  • B. HF.        
  • C. HBr.       
  • D. HI.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA