YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau :

  (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

  (2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

  (3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

  (4) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

  (5) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các ankin thu được nCO2 < nH2O.

  (6) Phân biệt etanol và phenol người ta dùng dung dịch brom.

  (7) Để khử mùi tanh của cá người ta dùng muối ăn.

  (8) Tripeptit có 3 liên kết peptit.

  (9) Có thể điều chế trực tiếp CH3COOH từ CH3OH, C2H5OH, CH3CHO hoặc C4H10.

  Số phát biểu đúng

  • A. 7
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

  (2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

  (3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

  (4) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

  (6) Phân biệt etanol và phenol người ta dùng dung dịch brom.

  (9) Có thể điều chế trực tiếp CH3COOH từ CH3OH, C2H5OH, CH3CHO hoặc C4H10.

  VDOC

Mã câu hỏi: 90908

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)