AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí X được điều chế bằng cách cho axit phản ứng với kim loại hoặc muối và được thu vào ống nghiệm theo cách sau:

  Khí X được điều chế bằng phản ứng nào sau đây?

  • A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.
  • B. Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO+  2H2O.
  • C. 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 +  8H2O.
  • D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 +  H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>