YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

  (1) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

  (2) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

  (3) Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo phức màu xanh lam.

  (4) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

  (5) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được Ag.

  (6) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 6
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

  (1) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

  (2) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

  (3) Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo phức màu xanh lam.

  (5) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được Ag.

  VDOC

Mã câu hỏi: 90901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)