YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

  • A. từ phân tử nước H2​O.  
  • B. từ APG.
  • C. từ phân từ CQ2    
  • D. từ phân tử ATP.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong pha sáng diệp lục mất e- giành giật ecủa nước gây nên quá trình quang phân li nước đế lấy e- bù đáp e- đã mất đồng thời tạo H+ và O2.

  2H20 -> 4H+ +02 + 4e-

  Thí nghiệm chứng minh O2 tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc tử nước:

  Người ta dùng oxi được đánh dấu phỏng xạ O18 trong các phân tử nước tham gia quang hợp. Và thu lại oxi được giải phóng ra trong quang hợp kiêm tra đồng vị thấy rằng đó là oxi được đánh dấu phóng xạ O18. —► Đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF