YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hệ sác tố quang họp. phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Các săc tô quang họp truyền năng lượng hấp thụ được về cho diệp lục a.
  • B. Mọi thực vật đều có diệp lục a để thực hiện phản ứng quang hoá.
  • C. Ớ một số loài cây có lá màu dỏ là do hàm lượng carôtenôit nhiều hon diệp lục. D. 
  • D. Tế bào lá cây ngô có 3 nhóm sắc tố là: Clorophil, carôtenôit và phicôbilin. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phát biểu trên đây có nội duna saị là: Tế bào lá cây ngô cỏ 3 nhóm sắc tố là: Clorophil, carôtenôit và phicôbilin.

  Phycobilin chỉ có ở tảo.

  —► Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139887

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON