YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta tiến hành thí nghiệm ngoài ánh sáng như sau: Cho 2 cành rong tươi có kích thước tương tự nhau vào 2 ống nghiệm A và B dô đầy nước dã đun sôi để nguội. Trên mặt nước có phủ một lớp dẩu thực vật. Cho thêm vào ổng A một ít natri cacbonat. Sau dỏ tiến hành quan sát 2 ống nghiệm trong một thời gian.

  Khi nói về thí nghiệm trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Mục đích của thí nghiệm trên là chứng minh quang hợp cần C02.

  II. Nếu thay nước đun sôi dề nguội bàng nước là bình thường kêt quà thí nghiệm vẫn không thay đồi.

  III. Cả 2 ống nghiệm đều xuất hiện bọt khí.

  IV. Natri cacbonat dược sử dụng nhàm mục dích cung cấp khoáng cho cành rong chó phát triển tốt để quang hợp.

  V. Lớp dầu thực vật có tác dụng ngăn không cho C02 khuếch tán từ không khí vào nước.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phân tích thí nghiệm ta thấy:

  Người ta dùng nước đã đun sôi để nguội vì nước đun sôi đã loại CO2. Như vậy nếu thay nước dun sôi để nguội bàng nước lã bình thường (chứa CO2) kết quả thí nghiệm sẽ thay đổi. II. sai.

  Trên mặt nước có phủ một lớp dầu thực vật có tác dụng ngăn không cho CO2 khuếch tán từ không khí vào nước. V. đúng.

  Cho thêm vào ống A một ít natri cacbonat nhằm cung cấp CƠ2 (IV. sai). Như vậy ổng A có CO2 còn ống B thì không. Nên quá trình quang hợp xảy ra ở ông A còn ống B thì không. III. sai.

  Mục đích cùa thí nghiệm trên là chứng minh quang hợp cân CO2. I. đúng.

  —► Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON