YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không phải là sản phẩm của pha sáng? 

  • A.  ATP. 
  • B. NADPH.   
  • C. 02.   
  • D. C6H1206

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình rút gọn của pha sáng:

  2H2O + 18ADP + 18Pi + 12NADP--------------- » 18ATP + 12NADPH + 6O2

  Sản phẩm của pha sáng không có C6H1206.

  —> Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139885

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF