AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là ?

  • A. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.
  • B. Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.
  • C. Mọi công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào theo sở thích của mình.
  • D. Chỉ được kinh doanh những mặt hàng dịch vụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>