AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm:

  • A. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học.
  • B. quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
  • C. quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
  • D. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA