RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Dựa trên quy định của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực:

  • A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
  • B. khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật.
  • C. khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật.
  • D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kĩ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>