AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội?

  • A. Giải quyết việc làm.
  • B. Xóa đói giảm nghèo.
  • C. Kiềm chế sự gia tăng dân số.
  • D. phá hoại  các di tích lịch sử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>