YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

  • A. C2H5OH + O2 (men giấm) → CH3COOH + H2O
  • B. CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
  • C. CH3COOC2H5OH + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
  • D. CH3COOC2H5OH + NaOH → CH3OH + C2H5COONa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116766

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON