YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân là 

  • A. tinh bột, xenlulozơ, PVC, glucozơ.
  • B. tinh bột, xenlulozơ,  saccarozơ, chất béo.
  • C. tinh bột, xenlulozơ,  saccarozơ, glucozơ.
  • D. tinh bột, xenlulozơ,  saccarozơ, PE.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Glucozơ là monosaccarit nên không tham gia phản ứng thủy phân ⇒ Loại A, C

  PE thuộc Polime nên không có phản ứng thủy phân ⇒ Loại D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON