YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chia hỗn hợp C2H2 và C2H4 thành 2 phần bằng nhau.

  Phần 1: Oxi hóa hoàn toàn thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc).

  Phần 2: Đem hiđro hóa (cộng hiđro) hoàn toàn. Sau đó đem đốt cháy. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là 

  • A. 1,12 lít.  
  • B. 2,24 lít.
  • C. 4,48 lít.
  • D. 5,6 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn nguyên tố Cacbon hoặc sử dụng phương trình hóa học ta có:

  + Phần 1: C2H2 tạo 2CO2 và C2H4 tạo 2CO2 với tổng thể tích là 5,6.

  +Phần 2 đem hidro hóa thì hỗn hợp từ C2H2, C2Hsẽ chuyển hết thành C2H6 → 2CO2 nên lượng khí CO2 sẽ sinh ra bằng với lượng CO2 ở phần 1 bằng 5,6 lit

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON