YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế  bằng các oxi hóa hợp chất nào sau đây?

  • A. NaCl
  • B. HCl
  • C. KClO3
  • D. KMnO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116761

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON