YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hết  x gam C2H5OH thu được 0,25 mol CO2. Đốt cháy hết y gam CH3COOH  thu được 0,25 mol CO2. Cho x gam C2H5OH tác dụng với y gam CH3COOH (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng este thu được là 

  • A. 9 gam
  • B. 10 gam. 
  • C. 11 gam
  • D. 12 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các em có thể viết phương trình phản ứng hoặc bảo toàn nguyên tố Cacbon như sau:

  C2H5OH       → 2CO2

   0,125mol  \(\leftarrow\)     0,25 mol

  CH3COOH →  2CO2

   0,125mol  \(\leftarrow\) 0,25 mol

  Khi tham gia phản ứng este hóa, cả hai chất đều đủ do tỉ lệ 1:1 nên tính khối lượng este theo chất nào cũng được

  C2H5OH + CH3COOH điều kiện của phản ứng este hóa CH3COOC2H5 + H2O

  0,125 →                                                       0,125

  Khối lượng este tạo thành là:

  \({m_{este}} = {n_{este}}.M = 0,125.88 = 11(gam)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5780

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON