• Câu hỏi:

  Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong khí metan:

  • A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí
  • B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư.
  • C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn.
  • D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC