YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính chất vật lí của etilen là:

  • A. Chất lỏng, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí
  • B. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí
  • C. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nặng hơn không khí
  • D. Chất khí, không màu, không mùi, tan tốt trong nước và nhẹ hơn không khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA