YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính chất vật lí của etilen là:

  • A. Chất lỏng, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí
  • B. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí
  • C. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nặng hơn không khí
  • D. Chất khí, không màu, không mùi, tan tốt trong nước và nhẹ hơn không khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF