AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất  phân tử có liên kết đôi dể tham gia phản ứng nào sau đây:

  • A. Phản ứng cộng
  • B. Phản ứng cháy
  • C. Phản ứng thế
  • D. Phản ứng cộng và thế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>