AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của etylen

  • A. Điều chế P.E.
  • B. Điều chế rượu etylic và axit axetic.
  • C. Điều chế khí ga.
  • D. Dùng để ủ trái cây mau chín

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>