ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân tử CH2=CH-CH=CH2 có bao nhiêu liên kết đôi?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH2=CH-CH=CH2 có 2 liên kết đôi trong mạch.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116529

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON