ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lượng oxi cần dùng để đốt cháy 4,48 lít khí etilen là:

  • A. 4,48 lít
  • B. 8,96 lít
  • C. 13,4 lít
  • D. 6,72 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C2H +   3O →  2CO2 + 2H2O

  nC2H2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

  nO2 = 0,6 mol 

  VO2 = 13,44 lít

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116532

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON