YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang ?

  • A. O2 + 2Mn     2MnO
  • B. Fe2O3 + 3CO   2Fe + 3CO2
  • C. O2 + Si         SiO2
  • D. O2 + S         SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thành phần của quặng sắt có chứa Fe2O3 nên bị CO sinh ra trong quá trình luyện gang khử thành Fe.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14282

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF