• Câu hỏi:

  Phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang ?

  • A. O2 + 2Mn     2MnO
  • B. Fe2O3 + 3CO   2Fe + 3CO2
  • C. O2 + Si         SiO2
  • D. O2 + S         SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thành phần của quặng sắt có chứa Fe2O3 nên bị CO sinh ra trong quá trình luyện gang khử thành Fe.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC